نکند ,مهدی سهیلی ,نکند مهدی ,نکند آنکه

 

کیست آن بنده کو خطا نکند

تو و این ادعا خدا نکند

عاشقی ناید از هوسناکان

هر علف کار کیمیا نکند

دل پریشان شود بگو تا زلف

بر سرشانه ها رها نکند

نازک آن خواجه ی خدا جو را

که گهر بخشد و ریا نکند

کوس تقوا مزن که نیرنگ است

مرد پرهیز ادعا نکند

از ره آه بی نوا برخیز

که اگر برکشد خطا نکند

آنکه را چشم معرفت بازست

دفع موسی به اژدها نکند

رهنورد ره صلاح و فلاح

به ملامتگر اعتنا نکند

آنکه در مردنش حیات بود

دل بدین زندگی رضا نکند

حال قارون اگر کسی داند

تکیه بر قدرت طلا نکند

دل درویش را بدست آور

که اگر بشکند صدا نکند

حیله گر چون نماز بگذارد

جرم باشد اگر قضا نکند

هنر دشمنان ملامت ماست

از حسد این هنر چرا نکند

مهدی سهیلی

http://persianpoetry.blogfa.com/category/62/34

منبع اصلی مطلب : شعر فارسی Persian Poetry
برچسب ها : نکند ,مهدی سهیلی ,نکند مهدی ,نکند آنکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کیست آن بنده کو خطا نکند ... / مهدی سهیلی